• De culturele benadering van ONSbank

  Wij denken dat schuldproblemen alleen op te lossen zijn als we de identiteit en het gevoel voor eigenwaarde van de deelnemers versterken. Dit is noodzakelijk als basis voor de gedragsverandering die nodig is. Wie sterker in zijn schoenen staat, kan zijn leven een draai geven. Het ONSbank programma helpt de deelnemers hierbij door hen vanuit hun eigen cultuur, vrijheden en mogelijkheden te laten ontdekken.

   

  Schuldproblemen zijn menselijke problemen. Het gaat er dus om te leren omgaan met vragen als; wie ben ik? wat wil ik? waar ben ik bang voor? bij wie wil ik horen? wat houdt me tegen? wat wil ik leren? Kunst, muziek, sport en taal helpen om een antwoord te vinden op deze vragen omdat een goed cultureel besef bepaalt wat we van waarde vinden en met welke omgeving en mensen we ons verbonden voelen. Dat besef is nodig om je toekomst te bepalen en keuzes te maken.

   

  ONSbank werkt hierbij samen met cultuurmakers met een autonome praktijk. Dit doen we omdat hun overtuigende eigenzinnigheid inspirerend en bevrijdend werkt. Zij laten de deelnemers zien dat verandering in een situatie mogelijk is en zetten een bevrijdende reactie tegenover de problemen die spelen in hun leven. Bovendien kunnen ze andere vormen van waarde, succes en kracht laten zien dan die van geld, roem en uiterlijk. Het werken met mensen, die liefde hebben voor maken en persoonlijk contact, geeft een ander perspectief op het leven en nieuwe kracht.

  Alle berichten
  ×
  ×
  Algemene Voorwaarden
  Disclaimer website Stichting ONSbank
  
  
  TOEPASSELIJKHEID
  
  Deze disclaimer is van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van Stichting ONSbank. 
  
  
  INFORMATIE EN AANSPRAKELIJKHEID
  
  Hoewel Stichting ONSbank de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Stichting ONSbank er niet voor in staan dat deze informatie volledig juist, compleet en actueel is. Stichting ONSbank is derhalve niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt
  
  
  EIGENDOMSRECHTEN
  
  Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Stichting ONSbank in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van Stichting ONSbank en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting ONSbank.
  
  Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij Stichting ONSbank of de projecten die zij ondersteund. Alle afbeeldingen op de website van Stichting ONSbank zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door anderen.
  
  
  TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
  
  Deze disclaimer is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze disclaimer ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.