• vragen & antwoorden

  Ik weet niets van kunst. Kan ik dan meedoen?

  Ja, zeker. Als je open staat voor verandering en het je leuk lijkt met kunst, theater, muziek en sport aan de slag te gaan, dan ben je van harte welkom. Ook als je niets van deze onderwerpen weet.

  Ik weet niet precies hoeveel schulden ik heb. Kan ik dan meedoen?

  Ja, je kunt zeker meedoen. Het eerste wat we samen doen is uitzoeken hoeveel schulden je hebt en bij wie. We helpen je bij officiële schulden. Schulden bij vrienden of familie vallen daar helaas niet onder.

  Ik heb kleine schulden. Kan ik dan ook meedoen?

  Hoe groot of klein je schulden zijn, dat maakt niet uit. We helpen je bij officiële schulden. Ook als dat kleine schulden zijn. Schulden bij vrienden of familie vallen helaas niet onder officiële schulden.

  Ik heb een probleempje met justitie. Kan ik dan meedoen?

  Je hoeft bij ons geen ‘clean slate’ te hebben om mee te mogen doen. Alleen als je fraude hebt gepleegd bij de overheid, kunnen we je niet mee laten doen.

  Hoe werkt het ONSbank programma precies?

  Als je je aanmeldt, kijken we in een gesprek eerst of het ONSbank programma bij je past. Daarna doorloop je de 2 stappen in het programma. Gedurende het hele traject word je intensief begeleid door een ONSbank coach. Mail ons als je nog vragen hebt via info@onsbank.nl. We vertellen je graag meer.

  Wat moet ik doen in de culturele workshops?

  Gedurende 6 maanden ga je elke week 2 uur aan de slag met een kunstenaar, fotograaf, theatermaker, muzikant of sporter. Je maakt bijvoorbeeld een kunstwerk, gaat de straat op om te fotograferen of leert de basics van een vechtsport. En tegelijkertijd ga je in gesprek met deze workshopleiders en met de andere deelnemers. Samen kijk je naar vragen als: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Door je deelname aan de workshops ervaar je dat verandering in je leven mogelijk is. Je leert jezelf kennen en weet waar je naartoe wil. En als je weer overzicht hebt en beter weet waar je toekomst ligt, dan krijg je vanzelf weer behoefte om je leven praktisch op orde te brengen. Je krijgt dus weer grip op je leven. En doordat je tijdens sommige workshops ook lekker aan het bewegen bent, krijg je niet alleen rust in je hoofd, maar ook in je lijf.

  Waarom werken jullie met kunstenaars, muzikanten en sporters?

  Kunstenaar, muzikanten en sporters zijn vaak eigenzinnig en gemotiveerd en hebben een hele eigen kijk op het leven. Dit werkt inspirerend en bevrijdend.
  Bovendien kunnen ze andere vormen van waarde, succes en kracht laten zien, dan die van geld, roem en uiterlijk. Dit geeft je een ander perspectief op het leven en nieuwe kracht.

  Hoeveel tijd kost het me?

  Het programma duurt in totaal 6 maanden. Daarvan volg je 3 maanden elke week een workshop van 2 uur. Daarnaast ga je met de schuldrustcoach aan de slag om jouw financiële situatie in kaart te brengen, schuldrust te creëren en je schulden te regelen. Hoeveel tijd dit kost hangt af van hoeveel schulden je hebt en hoeveel we hiervoor moeten regelen.

  Kies ik zelf mijn coach?

  Nee, ONSbank wijst een coach toe. Bij ONSbank werken we in groepen van maximaal 15 deelnemers. We kijken natuurlijk wel naar een groep en welke coach daar het beste bij past. Na je aanmelding kijken we hoe we alles kunnen organiseren en passend kunnen krijgen: financieel, of er binnenkort een groep te vormen is waar jij in past, een coach voor de groep, de workshopleiders voor de workshops, ruimtes, enzovoort. We stellen alles in het werk om een goede fit te krijgen voor jou en de groep.

  Waarom werkt ONSbank met groepen?

  ONSbank investeert in jou. En we begrijpen de situatie waar je inzit. Met elkaar - dus samen met de coaches van ONSbank, de workshopleiders en de andere deelnemers - werken we aan jouw leven zonder schulden. Je doet het dus niet alleen. We doen het samen. Dat maakt ONSbank van ons samen!Door de workshops samen met andere mensen te volgen, kun je elkaar steunen en leer je jezelf ook beter kennen. De groepen bestaan uit maximaal 15 deelnemers, mensen die in min of meer dezelfde situatie zitten als jij. Daarnaast maakt het werken in groepen onze aanpak ook financieel haalbaar. We zijn een stichting, afhankelijk van financiële steun van diverse organisaties. ONSbank is dus geen reguliere schuldhulpverlener en onze aanpak is dan ook anders. Na je aanmelding kijken we hoe we alles kunnen organiseren en passend kunnen krijgen: financieel, of er binnenkort een groep te vormen is waar jij in past, een coach voor de groep, de workshopleiders voor de workshops, ruimtes, enzovoort. We stellen alles in het werk om een goede fit te krijgen voor jou en de groep. Je financiën aanpakken (stap 1 van het ONSbankprogramma) doe je wel 1-op-1 met je schuldrustcoach, en dus niet in je groep.

  Wat vonden anderen van het ONSbank-programma?

  Wil je weten wat vorige deelnemers van het ONSbank-traject vonden?

  Lees hier over de persoonlijke verhalen van anderen en hun ervaring met het ONSbank-programma.

  Wat gebeurt er als ik me aanmeld?

  Nadat je je hebt aangemeld, nemen we contact met je op voor een gesprek. We kijken dan of het programma bij je past. Als het programma bij je past en je mee wilt doen, dan kijken we hoe we alles kunnen organiseren en passend kunnen krijgen: financieel, of er binnenkort een groep te vormen is waar jij in past, een coach voor de groep, de workshopleiders voor de workshops, ruimtes, enzovoort. We stellen alles in het werk om een goede fit te krijgen voor jou en de groep. ONSbank is geen reguliere schuldhulpverlener. Onze aanpak is dan ook anders dan die van reguliere schuldhulpverleningsorganisaties. We helpen je om aan je toekomst te werken en pakken daarbij je schulden aan.

  Wat kost het om mee te doen?

  ONSbank wordt financieel mogelijk gemaakt door de steun van fondsen en bedrijven. Voor deelname hoef je zelf niets te betalen.

  Wie betaalt het programma? Waar komt het geld vandaan?

  ONSbank wordt financieel mogelijk gemaakt door de steun van fondsen en bedrijven. Voor deelname hoef je zelf niets te betalen. ONSbank is een stichting zonder winstoogmerk.

  Wat zijn de verplichtingen als ik me aanmeld?

  Wat je deelname aan het ONSbank programma je oplevert, bepaal je zelf. Ben je gemotiveerd, neem je deel aan alle workshops en stel je je open voor anderen, dan zal je veel meer uit het programma halen dan als dat je dat niet doet. Wij stellen alles in het werk om je te helpen. We gaan er dan ook vanuit dat jij zelf ook je schulden wilt aanpakken en aan je toekomst wilt werken. En dat jij je hiervoor inzet, samen met ons.

  Wat levert deelname aan ONSbank me op?

  Het levert je rust, verbetering van je financiële situatie en toekomstperspectief op. Ook zal je zelfvertrouwen en je vertrouwen in het leven er een boost door krijgen. Je krijgt weer grip op je leven, leert dat verandering mogelijk is en je ziet na je deelname je toekomst weer positief tegemoet.

  Neemt ONSbank mijn schuld over?

  Nee, we nemen niet je schuld over. We zorgen er wel voor dat je 6 maanden schuldrust krijgt. En samen met je schuldeisers kijken we ook of we je schuld kunnen terugbrengen naar het oorspronkelijke bedrag. Dus zonder boete-, incasso- en deurwaarderskosten. Hierdoor nemen je schulden aanzienlijk af. Ook maken we met je schuldeisers reële afspraken over het terugbetalen van je schuld. Nadat je het programma bij ONSbank hebt doorlopen, betaal je zelf volgens deze afspraken je schuld af. Afbetaling van je schulden levert dan vaak ook geen zware problemen meer op, omdat je door je deelname aan het programma grip hebt op je financiële situatie en werkt aan je toekomst. Samen met je ONSbank coach ga je aan het einde van het programma ook op zoek naar een baan, stage of opleiding.

  Is ONSbank een bewindvoerder?

  Nee. ONSbank is een stichting die je helpt om schuldrust te creëren, weer grip op je leven te krijgen en je toekomstperspectief te bieden. Wij beheren je geldzaken niet.

  Heeft ONSbank een NVVK-registratie?

  Nee, we hebben geen NVVK-registratie (keurmerk voor schuldhulpverleners). ONSbank is namelijk geen klassieke schuldhulpverlener, maar een aanvulling hierop. We streven naar een meer menselijke omgang met schulden. Onze aanpak is vormgegeven vanuit het idee dat schuldproblemen niet op te lossen zijn door alleen te kijken naar je administratie en je financiële afloscapaciteit. Wij regelen schulden rechtstreeks met de schuldeiser en maken afspraken op maat die passen bij jouw leven. Hierbij richten we ons dus ook op je niet-financiële afloscapaciteit: wat zijn jouw omstandigheden, kennis, houding en gedrag? Samen werken we aan het vergroten van je eigenwaarde, je energie om je leven aan te pakken en op het veranderen van je gedrag. Bij ONSbank zit je schulden regelen en werken aan je toekomst onder één dak. Hierdoor hoef je niet van de ene naar de andere instantie. Doordat je aan ons programma meedoet, weet de schuldeiser dat je bereid bent om mee te werken, dat je graag wilt afbetalen in de toekomst en dat er mensen zijn die je daarbij begeleiden. Daarom is een NVVK-registratie niet nodig. Schuldeisers willen ook met ONSbank een regeling treffen, omdat we een betrouwbare partij zijn. Voor onze deelnemers én voor schuldeisers.

  Hoe meld ik me aan?

  Je kunt je aanmelden door ons en mailtje te sturen (aanmelden@onsbank.nl) of je aan te melden via het aanmeldformulier op deze site.

  Waarom heten jullie ONSbank?

  ONSbank investeert in jou. En we begrijpen de situatie waar je inzit. Met elkaar - dus samen met de coaches van ONSbank, de workshopleiders en de andere deelnemers - werken we aan jouw leven zonder schulden. Je doet het dus niet alleen. We doen het samen. Dat maakt ONSbank van ons samen!

  Alle berichten
  ×
  ×
  Disclaimer website Stichting ONSbank
  
  
  TOEPASSELIJKHEID
  
  Deze disclaimer is van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van Stichting ONSbank. 
  
  
  INFORMATIE EN AANSPRAKELIJKHEID
  
  Hoewel Stichting ONSbank de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Stichting ONSbank er niet voor in staan dat deze informatie volledig juist, compleet en actueel is. Stichting ONSbank is derhalve niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt
  
  
  EIGENDOMSRECHTEN
  
  Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Stichting ONSbank in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van Stichting ONSbank en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting ONSbank.
  
  Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij Stichting ONSbank of de projecten die zij ondersteund. Alle afbeeldingen op de website van Stichting ONSbank zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door anderen.
  
  
  TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
  
  Deze disclaimer is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze disclaimer ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
  ×
  Privacy verklaring stichting ONSbank
  
  
  INLEIDING
  
  In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe Stichting ONSbank daarmee omgaat, bijvoorbeeld voor welke doelen wij jouw gegevens opslaan. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.
  
  De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. Bij wijzigingen die van invloed zijn op de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, zullen we je altijd een aangepaste versie van de privacyverklaring verstrekken.
  
  
  STICHTING ONSBANK
  
  Je leest op dit moment de privacy verklaring van Stichting ONSbank. Stichting ONSbank is een stichting die streeft naar een meer menselijke omgang met jongeren die schulden hebben. Onze aanpak is vormgegeven vanuit het idee dat schuldproblemen niet op te lossen zijn door alleen het geven van trainingen in het op orde krijgen van je administratie. Je moet ook de energie hebben om je leven aan te pakken en je gedrag te veranderen. En dit is makkelijker als je weet wie je bent en wat je wilt, een gevoel van eigenwaarde hebt en weer kansen kunt zien.
  
  Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Stichting ONSbank verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.
  
  Als je vragen hebt, of als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door ONSbank, neem dan gerust contact op! 
  
  privacy@onsbank.nl| 
  Entrada 100 | 1114 AA | Amsterdam
  KVK Nr. 69738947
  
  
  INFORMATIE OP MAAT
  
  Afhankelijk van de activiteit waarvoor je je aanmeldt, zullen wij alleen de noodzakelijke gegevens registreren.
  
  
  HET VERSTUREN VAN NIEUWSBRIEVEN
  
  Stichting ONSbank stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Zo blijf je betrokken bij onze organisatie. Wil je een digitale nieuwsbrief ontvangen dan kun je je hiervoor aanmelden op onze website. Daarnaast sturen wij al onze partners en sponsoren een digitale nieuwsbrief vanuit ons centrale relatiemanagement bestand. 
  
  Wanneer jij je voor de nieuwsbrief hebt aangemeld via onze website dan vragen wij jou hiervoor om toestemming te geven. Wanneer je toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven, vermelden wij ook direct hoe jij je op een zeker moment kunt afmelden.
  
  Iedere digitale nieuwsbrief bevat een link waarmee je je op ieder gewenst moment kunt afmelden. Voor het versturen van nieuwsbrieven, gebruiken wij alleen je emailadres, voor- en achternaam en eventueel de organisatie waarvoor je werkt. 
  
  
  CONTACT OPNEMEN
  
  Jouw gegevens zullen verzameld worden wanneer jij contact opneemt met Stichting ONSbank via de website www.onsbank.nl. Dit zijn gegevens die jij zelf aan ons verstrekt op dat moment, zoals je voor- en achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer.
  
  
  DONATEURS
  
  Als wij particuliere donateurs willen bedanken op onze website, jaarverslag of andere sociale media kanalen dan vragen wij daar eerst uitdrukkelijk toestemming voor. Zonder toestemming kunnen wij vermelding maken van de gift maar kunnen we de donateur niet met naam en toenaam vermelden. Je kunt je toestemming altijd weer intrekken, door contact met ons op te nemen via privacy@ONSbank.nl. Na het intrekken van je toestemming zullen wij jouw gegevens niet meer gebruiken. Het intrekken van je toestemming heeft geen gevolgen voor het gebruik dat wij tot dat moment hebben gemaakt van je gegevens.
  
  
  VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
  
  Jij bent belangrijk. Als deelnemer, donateur, partner, vrijwilliger of sponsor. Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform de AVG en overige privacy gerelateerde wet- en regelgeving. Wij gebruiken je persoonsgegevens voor het realiseren van onze doelstellingen. We gaan uitermate voorzichtig om met jouw gegevens en doen er alles aan wat binnen ons vermogen ligt om misbruik van deze gegevens te voorkomen.
  
  Welke gegevens vragen wij van jou:
  
  Deelnemer
  Gegevens: Naam, adres, geboortedatum, geslacht, emailadres, telefoonnummer, beeldmateriaal ¬
  Grondslag: Deelname aan traject, toestemmingsformulier 
  Bewaartermijn: 3 jaar na beëindiging deelname. 
  
  Gegevens: Financiële gegevens, hulpverleningsgegevens, geestelijke gezondheidsgegevens 
  Grondslag: Gerechtvaardigd belang voor deelname aan traject en toestemming deelnemer 
  Bewaartermijn: 6 maanden na beëindiging deelname. 
  (Binnen onze organisatie hebben een zeer beperkt aantal mensen toegang tot deze gegevens.)
  
  Donateur
  Gegevens: 
  Naam, emailadres, geslacht, naam organisatie, telefoonnummer, bankrekeningnummer, beeldmateriaal
  Grondslag: 
  Toestemming via donatieknop en innen donatie
  Bewaartermijn: 
  Binnen 18 maanden na beëindiging donatietermijn. (i.v.m. jaarafsluiting)
  
  Partner 
  Gegevens: 
  Naam, emailadres, contactpersoon, naam organisatie, telefoonnummer, beeldmateriaal, geslacht
  Bewaartermijn: 
  1 jaar na beëindiging samenwerking
  
  Vrijwilliger
  Gegevens: 
  Naam, adres, geboortedatum, geslacht, emailadres, telefoonnummer, beeldmateriaal
  Grondslag: 
  Toestemming, Toestemmingsformulier beeld
  Bewaartermijn:
   6 maanden na beëindigen inzet. Beeldmateriaal blijft 2 jaar beschikbaar
  
  Sponsor
  Gegevens: 
  Naam, emailadres, naam organisatie, geslacht, telefoonnummer, beeldmateriaal
  Grondslag: 
  Overeenkomst, subsidieaanvraag
  Bewaartermijn: 
  1 jaar na beëindiging samenwerking
  
  In sommige gevallen sluiten wij verwerkers-overeenkomsten af met bedrijven die diensten voor ons uitvoeren en die hiervoor persoonsgegevens nodig hebben. Of we werken alleen met betrouwbare leveranciers die werken/leveren conform het gestelde in de AVG. 
  
  Denk hierbij aan partijen waarmee wij samenwerken die maatschappelijke dienstverlening verstrekken op het gebied van bv huisvesting. In deze gevallen vragen wij expliciet jouw toestemming. Wij werken niet met partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
  
  Wij garanderen dat wij geen (persoons)gegevens aan derden verkopen, verhuren of anders commercieel ter beschikking stellen. Stichting ONSbank behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Stichting ONSbank dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Stichting ONSbank te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Denk hierbij aan wanneer Stichting ONSbank de gegevens moet verstrekken aan de belastingdienst in verband met een wettelijke verplichting, dan worden de gegevens niet meer enkel voor het oorspronkelijke doel gebruikt. Op dat moment is Stichting ONSbank niet meer verantwoordelijk voor de verstrekte gegevens.
  
  
  BEVEILIGING GEGEVENS
  
  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens goed beveiligd zijn. ONSbank neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@onsbank.nl.
  
  
  BEWAARTERMIJNEN
  
  Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor een goede uitvoering van onze dienstverlening. Afhankelijk van het doel van het gebruik van de persoonsgegevens hanteren wij verschillende bewaartermijnen. Uitgangspunt is dat wij gegevens maximaal 3 jaar bewaren. Indien u meer specifieke informatie wilt ontvangen over hoe lang wij u persoonsgegevens bewaren, en waarom, dan kunt u contact met ons opnemen via privacy@onsbank.nl.
  
  
  RECHTEN
  
  Je hebt onder meer het recht om gegevens in te zien, te wijzigen, te beperken, of te laten verwijderen. Onder bepaalde voorwaarden heb je ook het recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens. Wil je gebruik maken van jouw rechten? Mail naar privacy@ONSbank.nl.
  Om er zeker van te zijn dat jouw verzoek tot inzage, beperking, wijziging of overdracht door jou is ingediend, zullen wij jouw identiteit controleren. Dit kan door middel van telefonische verificatie of het versturen van een email ter bevestiging. 
  
  Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
  
  
  COOKIES
  
  Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op jouw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik of functioneren van de site. Noodzakelijke cookies helpen onze website bruikbaarder te maken door basisfuncties als pagina navigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken.
  
  Voor andere soorten cookies, zoals voorkeur- en marketingcookies, hebben wij jouw toestemming nodig. Die vragen wij dan ook. Je kunt je toestemming voor het plaatsen van de cookies altijd intrekken. (vermelden hoe dit kan bv via browserinstellingen)
  
  
  ANALYTICS
  
  De website van Stichting ONSbank verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. 
  
  Heb je toch nog vragen over de privacy verklaring? Neem gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens.
  
  privacy@onsbank.nl| 
  Entrada 100 | 1114 AA | Amsterdam
  KVK Nr. 69738947