• Raad van toezicht

  Isaac Kalisvaart (voorzitter)

  Project ontwikkelaar, Kalisvaart & Company

  Isaac is actief geweest als ontwikkelaar van binnenstedelijke transformaties in de VS en Europa, waaronder de Westergasfabriek en het Oosterdokseiland in Amsterdam en De Rotterdam. Sinds zijn terugtreden als voorman van MAB is hij bestuurder en toezichthouder van een aantal culturele- en maatschappelijke instellingen, waaronder ONSbank. Daarnaast is hij sinds 2013 betrokken bij de Yale School of Architecture als visiting professor en lid van de dean’s council en is hij adviseur van enkele bedrijven. “Met mijn ervaring als ondernemer en bestuurder hoop ik bij ONSbank bij te dragen aan een organisatie die meer jongeren een perspectief kan geven op een productief leven.”

  Dr. Jurenne Hooi

  oud-directeur Stichting MaDi Zuidoost en Diemen

  Jurenne heeft een wetenschappelijke en bestuurlijke achtergrond in het sociaal domein op het gebied van armoedebestrijding, met een brede ervaring in governance, management, innovatie en onderzoek. “Armoede en de bijbehorende armoedestress is een multidimensionaal probleem met schaamte als een belangrijke belemmerende factor. Als we tot een tijdige en adequate oplossing willen komen, is er een andere mindset nodig bij alle betrokken partijen. In de huidige aanpak wordt te snel overgegaan op procesmatige oplossingen. Een duurzame oplossing is mogelijk als we eerst zorgen voor een echte verbinding tussen de klant en de hulpverlener. ONSbank spreekt me zeer aan, omdat ze zorgen voor die verbinding en door middel van kunst en cultuur je tot je eigen identiteit en oplossing voor het probleem laten komen. Ook de korte lijnen met de schuldeisers maakt de aanpak van ONSbank succesvol.”

  Prof. Dr. Nick Huls

  Emeritus hoogleraar Rechtssociologie, Universiteit
  Leiden

   

  Nick is emeritus hoogleraar rechtssociologie aan de universiteiten van Rotterdam en Leiden. Hij is een van de grondleggers van de WSNP (de wet schuldsanering natuurlijke personen), waarin mensen met schulden het uitzicht op een schone lei wordt geboden. In zijn Leidse afscheidsrede ‘Vergeef ons vaker onze schulden. Naar een schone lei 2.0’, schetst Nick de weg naar een ruimhartiger beleid rond kwijtschelding van schulden. “ONSbank richt zich op jongeren, die in het bestaande systeem onvoldoende bereikt en geholpen worden. Dat is voor mij de aanleiding geweest om toe te treden tot de raad van toezicht. En de inzet van kunstenaars is een originele manier om de jongeren te helpen hun kracht en hun mogelijkheden te ontdekken, en niet alleen op financieel opzicht.”

  Arthur Woensdregt

   

  Directeur Particulieren & Private Banking bij Rabobank

  Arthur heeft een bedrijfskundige achtergrond in de financiële sector, met een brede ervaring in het beheer van financiën.

  "Ook binnen Rabobank willen we het taboe op schulden doorbreken. Dat bespreken we met onze klanten en als we iemand kunnen helpen met het inzetten van een budgetcoach dan doen we dat graag. Als diegene dat zelf wil uiteraard. Als we serieuze schuldproblemen op tijd en op een goeie manier willen voorkomen, dan is er ander gedrag nodig bij alle betrokken partijen. In de huidige aanpak wordt vaak te snel overgegaan op stappen die “moeten” en dat heeft niet altijd een positief effect. Samenredzaamheid is de oplossing, eerst zorgen voor contact en dan pas contract. Binnen de bank geef ik altijd aan klanten maar ook aan mijn collega’s mee; blijf in contact met elkaar. Zo kan je samen werken aan een oplossing. ONSbank spreekt mij zeer aan, omdat zij zorgen voor die verbinding en samen werken aan je eigen identiteit en oplossing voor het probleem."

  All Posts
  ×