•  

   

  Meld je aan voor ONSbank

  Ben je tussen de 18 en 27 jaar en heb je (beginnende) schulden. En wil je (misschien) deelnemen aan het programma van ONSbank? Meld je nu vrijblijvend aan en wij nemen contact met je op. We nodigen je dan uit voor een gesprek om te kijken of het programma bij je past. Je aanmelding blijft vertrouwelijk en wordt alleen door mensen van ONSbank behandeld.

   

  Het programma duurt in totaal 6 maanden en is kosteloos voor de deelnemers. Het ONSbank-programma kost je dus niets. Wat we wel van je vragen is dat je bereid bent om actief en samen met ons je problemen aan te pakken.

   

  Als je hieronder je gegevens invult, nemen we zo zo snel mogelijk contact met je op.

  Als het programma bij je past en je mee wilt doen, dan kijken we hoe we alles kunnen organiseren en passend kunnen krijgen: financieel, of er binnenkort een groep te vormen is waar jij in past, een coach voor de groep, de workshopleiders voor de workshops, ruimtes, enzovoort. We stellen alles in het werk om een goede fit te krijgen voor jou en de groep. ONSbank is geen reguliere schuldhulpverlener. Onze aanpak is dan ook anders dan die van reguliere schuldhulpverleningsorganisaties. We helpen je om aan je toekomst te werken en pakken daarbij je schulden aan.

   

  ONSbank is geen overheidsinstantie of bank. We zijn een stichting, afhankelijk van financiële steun van diverse organisaties. We zetten ons in om schuldproblemen op te lossen en te voorkomen.

   

  Liever nog wat meer info? Lees uitgebreider over het ONSbank-programma of over de ervaringen van oud-deelnemers. Of misschien geven de antwoorden op FAQ je nog een beter beeld.

 •  

  Meld je vrijblijvend aan en wij nemen contact met je op!

  Aanmeldformulier

  Alle berichten
  ×
  ×
  Algemene Voorwaarden
  Disclaimer website Stichting ONSbank
  
  
  TOEPASSELIJKHEID
  
  Deze disclaimer is van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van Stichting ONSbank. 
  
  
  INFORMATIE EN AANSPRAKELIJKHEID
  
  Hoewel Stichting ONSbank de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Stichting ONSbank er niet voor in staan dat deze informatie volledig juist, compleet en actueel is. Stichting ONSbank is derhalve niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt
  
  
  EIGENDOMSRECHTEN
  
  Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Stichting ONSbank in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van Stichting ONSbank en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting ONSbank.
  
  Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij Stichting ONSbank of de projecten die zij ondersteund. Alle afbeeldingen op de website van Stichting ONSbank zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door anderen.
  
  
  TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
  
  Deze disclaimer is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze disclaimer ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.