• Doménique Himmelsbach de Vries

  ‘Jongeren zijn totaal verlamd door die schulden’

  Doménique Himmelsbach de Vries (34) uit Amsterdam:

   

  “Als kunstenaar geef ik een frisse benadering op sociale vraagstukken. In de workshops die ik aan de deelnemers van ONSbank geef, gaat het over ‘omdraaien’. Wat is het tegenovergestelde van je probleem? Als je een probleem omdraait, zie je ineens mogelijkheden.

   

  Zo heb ik zelf een paar jaar geleden de wilderswebwinkel opgezet. Ik dacht: ‘Misschien kan ik Wilders gebruiken als brug om kunst bij de mensen te brengen.’ In de wilderswebwinkel is ‘authentiek Hollands handwerk’ te koop van jonge kunstenaars, zoals Wilders-beddengoed, haarspray, tuinkabouters, deurmatten en het bordspel ‘Mens doe eens normaal’.

   

  Ik zie wel overeenkomsten tussen schuldjongeren en kunstenaars. Veel kunstenaars lukt het niet om van kunst te leven. Je moet heel taai zijn en een lange adem hebben. Ik heb eens een jaar lang iemand steeds opnieuw gebeld om te proberen een opdracht rond te krijgen. Uiteindelijk nam hij zijn telefoon niet meer op als ik belde. Toch bleef ik vertrouwen dat het goed zou komen. Dat vertrouwen heeft niet iedereen.

   

  De jongeren zijn allemaal intelligentie en hebben veel potentie, maar bij de meesten is dat niet erkend; het is nooit tegen ze gezegd. Mijn ervaring in de workshops is dat de jongeren enorm welwillend zijn, maar ze weten niet hoe ze moeten beginnen. Brainstormen over ideeën hebben ze nooit eerder gedaan. Daarbij zijn ze totaal verlamd door die schulden, waardoor ze hun leven niet naar een hoger plan kunnen tillen. ONSbank zorgt dat de druk van de schuldeisers even weg is. Dankzij die schuldrust zie je dat jongeren weer ruimte krijgen om te bewegen.

   

  In de workshops zorg ik dat iedereen uit zijn eigen bubbel komt en niet te veel in zijn hoofd blijft hangen. We gaan maken en doen. Zo had een meisje het gevoel dat iedereen vooroordelen over haar had, omdat ze zwart en vrouw is. Ze heeft een bord gemaakt met de tekst ‘Wat denk je van mij?’ en daarmee is ze met een groepje door het Vondelpark gaan lopen. Ze kreeg allemaal complimenten. “Mensen denken niet wat ik denk dat mensen denken,” vertelde ze. Ik hoop dat voor haar nu een kier is ontstaan waar licht doorheen schijnt.”

   

  Doménique Himmelsbach de Vries is kunstenaar en geeft workshops bij ONSbank

  Alle berichten
  ×
  ×
  Algemene Voorwaarden
  Disclaimer website Stichting ONSbank
  
  
  TOEPASSELIJKHEID
  
  Deze disclaimer is van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van Stichting ONSbank. 
  
  
  INFORMATIE EN AANSPRAKELIJKHEID
  
  Hoewel Stichting ONSbank de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Stichting ONSbank er niet voor in staan dat deze informatie volledig juist, compleet en actueel is. Stichting ONSbank is derhalve niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt
  
  
  EIGENDOMSRECHTEN
  
  Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Stichting ONSbank in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van Stichting ONSbank en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting ONSbank.
  
  Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij Stichting ONSbank of de projecten die zij ondersteund. Alle afbeeldingen op de website van Stichting ONSbank zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door anderen.
  
  
  TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
  
  Deze disclaimer is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze disclaimer ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.