• Hoe werkt het leggen van beslag en loonbeslag?

  Wanneer je schulden hebt, dan loop je de kans dat er beslag bij je wordt gelegd. Beslag leggen is een manier van een schuldeiser om er zeker van te zijn dat een schuld wordt betaald. Dit kan bijvoorbeeld op spullen zoals een TV of auto, op een koophuis, je bankrekening of op je salaris (loon).

  Een schuldeiser kan alleen beslag leggen nadat een rechter de schuld heeft bekeken. Een incassobureau kan dat dus niet zelfstandig doen. De rechter moet de schuld erkennen, anders mag iemand geen beslag leggen. En het is altijd een deurwaarder die echt het beslag legt.

  We leggen je hieronder uit hoe beslaglegging werkt.

  Bewarend en executoriaal beslag

  Er zijn twee soorten beslaglegging.

   

  Een deurwaarder of schuldeiser kan ervoor kiezen om de spullen waar beslag op ligt direct in te nemen. In het geval van een tv nemen ze die dan direct mee. Dit heet executoriaal beslag.

   

  Een andere optie is dat er bewarend (conservatoir) beslag gelegd wordt op je spullen. Op het moment dat er ergens bewarend beslag op ligt dan ben je wettelijk geen eigenaar meer.

   

  Stel dat er beslag ligt op je auto, dan mag je die niet meer verkopen. Verkoop je de auto toch, dan is dat strafbaar.

   

  Bewarend beslag legt iemand als extra zekerheid. Betaal je uiteindelijk niet, dan kunnen die spullen alsnog ingenomen worden.

  Een deurwaarder kan beide vormen van beslag ook doen op je bankrekening. Je kunt dan niet meer bij een deel van je geld of het geld wordt daadwerkelijk in beslag genomen.

  Wat is loonbeslag

  Loonbeslag is één van de vormen van beslag in Nederland. De schuldeiser legt dan beslag op (een deel van) je inkomen.
  Toeslagen (zoal huur- of zorgtoeslag) zijn ook een vorm van inkomen, maar meestal wordt daar geen beslag op gelegd. Er zijn uitzonderingen.

   

  Zo kan een zorgverzekeraar wel beslag laten leggen op je zorgtoeslag, als je betalingsachterstand op de basispremie van je zorgverzekering hebt. En een verhuurder die nog huur van je krijgt, kan beslag laten leggen op je huurtoeslag.

  Hoe werkt loonbeslag

  Wanneer er loonbeslag wordt gelegd, dan wordt je werkgever op de hoogte gesteld van het beslag. Je werkgever is verplicht om hieraan mee te werken.

   

  Bij loonbeslag maakt je werkgever een deel van je inkomen direct over naar de deurwaarder. De deurwaarder verrekent dit bedrag weer met je daadwerkelijke schuldeiser. Zo betaal je gedwongen je schuld af.

   

  Er kan nooit op je hele inkomen beslag gelegd worden. Je hebt namelijk recht op een minimum bedrag voor basiskosten en levensonderhoud. Dit heet de beslagvrije voet. Dit maakt je werkgever nog wel naar je over.

   

  Een deurwaarder eist niet altijd het maximale toegestane bedrag op. Soms wordt loonbeslag ook gebruikt als een vorm van betalingsregeling, om zeker te weten dat je je schuld aflost. In zo’n geval wordt er bijvoorbeeld loonbeslag gelegd voor € 75,- per maand.

  Wanneer stopt loonbeslag

  Loonbeslag stopt op het moment dat je schuld (of meerdere schulden) is afgelost. De deurwaarder zet het loonbeslag dan stop en laat dit aan je werkgever weten. Loonbeslag stopt ook wanneer je niet langer bij een werkgever werkt. Ga je ergens anders werken? Dan kan de deurwaarder daar wel opnieuw loonbeslag leggen.

  Hoe verder

  Op het moment dat er beslag bij je wordt gelegd, dan is de kans groot dat je al vastloopt met je schulden. We helpen je graag met het oplossen van die schulden. Wil je dat? En ben je tussen de 18 en 27 jaar?
  Meld je dan aan voor ons programma.

 • Denk je er over om samen met ons aan de slag te gaan?

  Het ONSbank-programma duurt in totaal 6 maanden en is kosteloos voor de deelnemers, het kost je dus geen geld.

  Meld je nu vrijblijvend aan en wij nemen contact met je op om te kijken of ONSbank bij je past.

  Voor wie nog veel vragen heeft: check onze FAQ

 • broken image
  broken image
  broken image
  broken image
×
Privacybeleid
Privacy verklaring stichting ONSbank


INLEIDING

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe Stichting ONSbank daarmee omgaat, bijvoorbeeld voor welke doelen wij jouw gegevens opslaan. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. Bij wijzigingen die van invloed zijn op de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, zullen we je altijd een aangepaste versie van de privacyverklaring verstrekken.


STICHTING ONSBANK

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Stichting ONSbank. Stichting ONSbank is een stichting die streeft naar een meer menselijke omgang met jongeren die schulden hebben. Onze aanpak is vormgegeven vanuit het idee dat schuldproblemen niet op te lossen zijn door alleen het geven van trainingen in het op orde krijgen van je administratie. Je moet ook de energie hebben om je leven aan te pakken en je gedrag te veranderen. En dit is makkelijker als je weet wie je bent en wat je wilt, een gevoel van eigenwaarde hebt en weer kansen kunt zien.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Stichting ONSbank verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als je vragen hebt, of als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door ONSbank, neem dan gerust contact op! 

privacy@onsbank.nl| 
Entrada 100 | 1114 AA | Amsterdam
KVK Nr. 69738947


INFORMATIE OP MAAT

Afhankelijk van de activiteit waarvoor je je aanmeldt, zullen wij alleen de noodzakelijke gegevens registreren.


HET VERSTUREN VAN NIEUWSBRIEVEN

Stichting ONSbank stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Zo blijf je betrokken bij onze organisatie. Wil je een digitale nieuwsbrief ontvangen dan kun je je hiervoor aanmelden op onze website. Daarnaast sturen wij al onze partners en sponsoren een digitale nieuwsbrief vanuit ons centrale relatiemanagement bestand. 

Wanneer jij je voor de nieuwsbrief hebt aangemeld via onze website dan vragen wij jou hiervoor om toestemming te geven. Wanneer je toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven, vermelden wij ook direct hoe jij je op een zeker moment kunt afmelden.

Iedere digitale nieuwsbrief bevat een link waarmee je je op ieder gewenst moment kunt afmelden. Voor het versturen van nieuwsbrieven, gebruiken wij alleen je emailadres, voor- en achternaam en eventueel de organisatie waarvoor je werkt. 


CONTACT OPNEMEN

Jouw gegevens zullen verzameld worden wanneer jij contact opneemt met Stichting ONSbank via de website www.onsbank.nl. Dit zijn gegevens die jij zelf aan ons verstrekt op dat moment, zoals je voor- en achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer.


DONATEURS

Als wij particuliere donateurs willen bedanken op onze website, jaarverslag of andere sociale media kanalen dan vragen wij daar eerst uitdrukkelijk toestemming voor. Zonder toestemming kunnen wij vermelding maken van de gift maar kunnen we de donateur niet met naam en toenaam vermelden. Je kunt je toestemming altijd weer intrekken, door contact met ons op te nemen via privacy@ONSbank.nl. Na het intrekken van je toestemming zullen wij jouw gegevens niet meer gebruiken. Het intrekken van je toestemming heeft geen gevolgen voor het gebruik dat wij tot dat moment hebben gemaakt van je gegevens.


VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Jij bent belangrijk. Als deelnemer, donateur, partner, vrijwilliger of sponsor. Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform de AVG en overige privacy gerelateerde wet- en regelgeving. Wij gebruiken je persoonsgegevens voor het realiseren van onze doelstellingen. We gaan uitermate voorzichtig om met jouw gegevens en doen er alles aan wat binnen ons vermogen ligt om misbruik van deze gegevens te voorkomen.

Welke gegevens vragen wij van jou:

Deelnemer
Gegevens: Naam, adres, geboortedatum, geslacht, emailadres, telefoonnummer, beeldmateriaal ¬
Grondslag: Deelname aan traject, toestemmingsformulier 
Bewaartermijn: 3 jaar na beëindiging deelname. 

Gegevens: Financiële gegevens, hulpverleningsgegevens, geestelijke gezondheidsgegevens 
Grondslag: Gerechtvaardigd belang voor deelname aan traject en toestemming deelnemer 
Bewaartermijn: 6 maanden na beëindiging deelname. 
(Binnen onze organisatie hebben een zeer beperkt aantal mensen toegang tot deze gegevens.)

Donateur
Gegevens: 
Naam, emailadres, geslacht, naam organisatie, telefoonnummer, bankrekeningnummer, beeldmateriaal
Grondslag: 
Toestemming via donatieknop en innen donatie
Bewaartermijn: 
Binnen 18 maanden na beëindiging donatietermijn. (i.v.m. jaarafsluiting)

Partner 
Gegevens: 
Naam, emailadres, contactpersoon, naam organisatie, telefoonnummer, beeldmateriaal, geslacht
Bewaartermijn: 
1 jaar na beëindiging samenwerking

Vrijwilliger
Gegevens: 
Naam, adres, geboortedatum, geslacht, emailadres, telefoonnummer, beeldmateriaal
Grondslag: 
Toestemming, Toestemmingsformulier beeld
Bewaartermijn:
 6 maanden na beëindigen inzet. Beeldmateriaal blijft 2 jaar beschikbaar

Sponsor
Gegevens: 
Naam, emailadres, naam organisatie, geslacht, telefoonnummer, beeldmateriaal
Grondslag: 
Overeenkomst, subsidieaanvraag
Bewaartermijn: 
1 jaar na beëindiging samenwerking

In sommige gevallen sluiten wij verwerkers-overeenkomsten af met bedrijven die diensten voor ons uitvoeren en die hiervoor persoonsgegevens nodig hebben. Of we werken alleen met betrouwbare leveranciers die werken/leveren conform het gestelde in de AVG. 

Denk hierbij aan partijen waarmee wij samenwerken die maatschappelijke dienstverlening verstrekken op het gebied van bv huisvesting. In deze gevallen vragen wij expliciet jouw toestemming. Wij werken niet met partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Wij garanderen dat wij geen (persoons)gegevens aan derden verkopen, verhuren of anders commercieel ter beschikking stellen. Stichting ONSbank behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Stichting ONSbank dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Stichting ONSbank te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Denk hierbij aan wanneer Stichting ONSbank de gegevens moet verstrekken aan de belastingdienst in verband met een wettelijke verplichting, dan worden de gegevens niet meer enkel voor het oorspronkelijke doel gebruikt. Op dat moment is Stichting ONSbank niet meer verantwoordelijk voor de verstrekte gegevens.


BEVEILIGING GEGEVENS

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens goed beveiligd zijn. ONSbank neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@onsbank.nl.


BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor een goede uitvoering van onze dienstverlening. Afhankelijk van het doel van het gebruik van de persoonsgegevens hanteren wij verschillende bewaartermijnen. Uitgangspunt is dat wij gegevens maximaal 3 jaar bewaren. Indien u meer specifieke informatie wilt ontvangen over hoe lang wij u persoonsgegevens bewaren, en waarom, dan kunt u contact met ons opnemen via privacy@onsbank.nl.


RECHTEN

Je hebt onder meer het recht om gegevens in te zien, te wijzigen, te beperken, of te laten verwijderen. Onder bepaalde voorwaarden heb je ook het recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens. Wil je gebruik maken van jouw rechten? Mail naar privacy@ONSbank.nl.
Om er zeker van te zijn dat jouw verzoek tot inzage, beperking, wijziging of overdracht door jou is ingediend, zullen wij jouw identiteit controleren. Dit kan door middel van telefonische verificatie of het versturen van een email ter bevestiging. 

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


COOKIES

Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op jouw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik of functioneren van de site. Noodzakelijke cookies helpen onze website bruikbaarder te maken door basisfuncties als pagina navigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken.

Voor andere soorten cookies, zoals voorkeur- en marketingcookies, hebben wij jouw toestemming nodig. Die vragen wij dan ook. Je kunt je toestemming voor het plaatsen van de cookies altijd intrekken. (vermelden hoe dit kan bv via browserinstellingen)


ANALYTICS

De website van Stichting ONSbank verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. 

Heb je toch nog vragen over de privacy verklaring? Neem gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

privacy@onsbank.nl| 
Oudemanhuispoort 4-6 | kamer OMHP E1.01A, 1012 CN Amsterdam
KVK Nr. 69738947
×
Algemene Voorwaarden
Disclaimer website Stichting ONSbank


TOEPASSELIJKHEID

Deze disclaimer is van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van Stichting ONSbank. 


INFORMATIE EN AANSPRAKELIJKHEID

Hoewel Stichting ONSbank de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Stichting ONSbank er niet voor in staan dat deze informatie volledig juist, compleet en actueel is. Stichting ONSbank is derhalve niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt


EIGENDOMSRECHTEN

Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Stichting ONSbank in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van Stichting ONSbank en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting ONSbank.

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij Stichting ONSbank of de projecten die zij ondersteund. Alle afbeeldingen op de website van Stichting ONSbank zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door anderen.


TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Deze disclaimer is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze disclaimer ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
  Alle berichten
  ×