Terug naar site

Manna en Hester nemen deel aan actieonderzoek 'Alle Jongeren een Thuis'

Ervaringsdeskundige Manna neemt samen met onze directeur Hester namens ONSbank deel aan het langlopende actieonderzoek 'Alle Jongeren een Thuis' van Kansfonds.

Het streven van dit initiatief is een toekomst waarin alle jongeren een thuis hebben. Met de 23 initiatieven wordt er actieonderzoek gedaan naar wat er in de praktijk nodig is om dak- en thuisloze jongeren beter te helpen. Samen met Kansfonds werken zij aan een nieuw perspectief. Kansfonds steunt vernieuwende ideeën die niemand kan of durft te financieren, vanuit de visie dat ieder mens telt en recht heeft op een menswaardig bestaan.