Terug naar site

Jaarverslag 2022

We delen graag het afgelopen jaar met je in ons net verschenen jaarverslag over 2022.

Hester Apeldoorn, directeur-bestuurder:

Halverwege 2022 nam ik met veel plezier het directeurschap over van Marie-Louise Voors. Door mijn voorgaande rol als projectleider binnen ONSbank en onze fijne samenwerking, was het een soepele overgang.

Aan het begin van het jaar ondervonden onze trajecten nog wat beperkingen door de laatste stuiptrekkingen van het coronavirus. Na de zomer konden we met de aanvulling van een nieuwe projectleider op volle kracht vooruit. We hebben dit jaar vier trajecten kunnen uitvoeren in Amsterdam en Rotterdam. Aan het einde van het jaar zijn nog eens twee trajecten van start gegaan, deze lopen door in 2023.

We hebben in 2022 onze eerste ervaringsdeskundige adviseurs opgeleid met het Next Level traject. In september rondden zij het traject af met een vuurdoop: een rondetafelgesprek met hun schuldeisers, in de goed gevulde zaal van de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Inmiddels worden onze enthousiaste ervaringsdeskundige adviseurs regelmatig gevraagd om hun inbreng, bij schuldeisers, maar ook op TV, radio en bij congressen. Hun bevlogen inzet geeft andere jongeren met schulden eindelijk een stem. Met trots zie ik hen in hun rol groeien. Ze worden daadwerkelijk gehoord door schuldeisers en zetten hun gesprekspartners en luisteraars aan tot bewustwording waarmee de eerste stappen richting een meer menselijke benadering van jongeren met schulden gerealiseerd worden.

ONSbank blijft ook op andere vlakken groeien. We hebben dit jaar veel nieuwe credit-managers toegevoegd aan ons poule van schuldrustcoaches. We organiseerden voor het eerst werksessies waarin zij hun werkwijze en casussen met elkaar bespreken. Hier kwam een document uit voort dat de werkwijze helder beschrijft, een leidraad bij de ondersteuning van onze jongeren bij het op orde brengen van hun financiële zaken.

Zoals uit bovenstaande al opgemaakt kan worden, zijn we voortdurend bezig om onze methodiek verder te ontwikkelen, om jongeren die met schulden worstelen nog beter en structureler te kunnen ondersteunen. We willen de individuele jongere grip bieden op hun situatie door middel van onze trajecten. Daarnaast zetten we hun unieke ervaringskennis en de kennis van onze schuldrustcoaches in om voor een meer humane omgang met jongeren met schulden in Nederland te pleiten.

Met grote dankbaarheid maakten we in 2022 gebruik van de gulle giften van Adessium, Kansfonds, Stichting van Schulden naar kansen, FNO, Janivo Stichting, Fundatie van der Santheuvel, Sobbe, Dioraphte en Stichting Doen.

Ik wil heel Team ONSbank, de deelnemers en onze partners en sponsoren hartelijk danken voor hun inzet, energie en vertrouwen.

 

Foto: Stijn Martens tijdens de workshop Spoken Word door Rosana Salden.
Stijn is inmiddels één van onze ervaringsdeskundige adviseurs