Terug naar site

Donatie MAEX geeft ONSbank een professionele vertrouwenspersoon

Stichting ONSbank is groeiende: we voeren steeds meer trajecten uit voor jongeren met schulden. Voor die nieuwe trajecten en deelnemers worden ook steeds meer vrijwilligers en zzp-ers aangetrokken. Op dit moment zijn wij afhankelijk van subsidies en giften, maar wij hebben de droom om uit te groeien tot een sociale onderneming. Op die manier kunnen wij onze activiteiten duurzaam blijven uitvoeren. Om dat te bereiken willen wij een stevige basis leggen. En dat begint met een betrokken en enthousiast team en een gezonde organisatiecultuur.

Met die gedachte stelden we in december 2021 een handboek op met algemene informatie en huisregels voor alle personen die werkzaam zijn voor de stichting. Een belangrijke bijlage in ons handboek is het Protocol Ongewenst Gedrag. Dat is belangrijk voor onze teamleden onderling, maar ook met het oog op onze doelgroep.

Stichting ONSbank werkt met kwetsbare jongeren en met vrijwilligers en het is onze verantwoordelijkheid om hen een veilige omgeving te bieden met onze community. De actuele berichtgeving in de media rondom grensoverschrijdend gedrag laat wederom zien hoe belangrijk het is om dit goed te organiseren. Het versterkte onze wens om een vertrouwenspersoon aan te stellen om ons te helpen om een veilige en professionele omgeving voor het team en de deelnemers te creëren. Het aanstellen van een intern vertrouwenspersoon zorgt voor waarborging van ons Protocol Ongewenst Gedrag.

Wij hebben Erica van Loon, die al jaren betrokken is bij ONSbank en de organisatiestructuur goed kent, gevraagd om de rol van interne vertrouwenspersoon ongewenst gedrag op zich te nemen. Wij willen onze vertrouwenspersoon goed voorbereiden op haar rol en bieden haar zodoende een Basisopleiding LVV Vertrouwenspersoon aan bij Van Oss & Partners. In deze geaccrediteerde basisopleiding wordt zij momenteel gedegen toegerust voor de functie van vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en er wordt een fundament gelegd voor de functie van vertrouwenspersoon integriteit.

Met de donatie van MAEX hebben we de opleiding bij Van Oss & Partners kunnen bekostigen. Onze vertrouwenspersoon kan met deze kennis op professionele wijze naast de mensen staan die ongewenst gedrag ervaren. Daarnaast zal zij de directie omtrent dit onderwerp gevraagd en ongevraagd adviseren en ondersteunen in het levend houden van het beleid.

Zit jij met een probleem? Maak je je zorgen?
Erica van Loon is onze vertrouwenspersoon.
Lees hier hoe en waarvoor je bij haar terecht kan.