• het leertraject

  Een uniek cultureel workshopprogramma

  Het Leertraject

  In het leertraject van ONSbank doen jongeren mee aan een cultureel workshopprogramma dat hen laat zien dat verandering in hun leven mogelijk is. Door deze persoonlijke ontdekkingstocht zijn ze zich bewuster van hun identiteit, vinden ze hun passie, en na een tijdje een daarbij passende baan. Ineens zijn ze geen slachtoffer meer van het systeem, maar hebben ze perspectief om een toekomst op te bouwen.

  Schuldrust

  Het leertraject duurt minimaal zes maanden. Tijdens die zes maanden hebben de deelnemers schuldrust.

   

  Schuldproblemen en bijkomende stress zorgen ervoor dat de capaciteit van mensen in logisch denken, plannen en het stellen van lange termijn doelen wordt verkleind. Er ontstaat een tunnelvisie die slechts gericht is op het wegduiken voor het probleem en leven van dag tot dag. Deze tunnelvisie staat het oplossen van problemen op de lange termijn in de weg. De eerste stap in het ONSbank traject is daarom het creëren van Schuldrust. Schuldrust betekent: contact leggen met de schuldeisers zodat de schulden bevroren worden voor een periode van in ieder geval een half jaar. Dit principe is vanaf januari 2017 ook wettelijk onderschreven. In deze periode lopen de schulden van de deelnemer niet meer op en wordt de druk van deurwaarders, beslagleggingen en incassobureaus weggenomen.

   

  ONSbank werkt bovendien aan een verbeterde schuldsignalering, waardoor schulden beter en sneller in kaart gebracht kunnen worden.

  Meer dan je administratie

  Het leertraject van ONSbank is vormgegeven vanuit het idee dat schuldproblemen niet worden opgelost door alleen trainingen in het op orde krijgen van je administratie, maar vooral door het werken aan gedragsverandering en zelfbewustzijn. Als de deelnemers weer overzicht hebben en beter weten waar hun toekomst ligt dan ontstaat vanzelf de behoefte om dat leven praktisch in orde te krijgen. Dus aan het einde van het leertraject ondersteunt leren omgaan met geld de nieuwe toekomstplannen.

  Cultureel en sociaal-maatschappelijk

  Het leertraject bestaat uit twee parallelle lijnen: een cultureel traject en een sociaal-maatschappelijke lijn. De sociaal maatschappelijke lijn wordt ingevuld door schuldhulpverleningsorganisaties vanuit hun reguliere werkzaamheden. Het culturele traject is ontwikkeld door stichting het instituut.

  Lees hier meer over de workshopleiders waar we mee werken.

  Individuele situatie

  De sleutel tot succes, het hart van ONSbank, is de persoonlijke aandacht voor de individuele situatie, dat geldt zowel voor de financiële situatie als bij de begeleiding van de persoonlijke ontwikkeling. Persoonlijke aandacht die wordt versterkt door de samenwerking met schuldeisers die inzien dat schulden de uitingsvorm van een menselijk probleem zijn en kunstenaars, sporters en muzikanten, die de deelnemers op voet van gelijkheid bij hun werk betrekken. Daar blijkt een enorme kracht in te zitten.

  De groep

  Om die persoonlijke aandacht mogelijk te maken wordt er in groepen gewerkt van maximaal 15 jongeren en per locatie en samenstelling van de groep gekeken met welke coaches en organisaties we willen samenwerken. Op die manier kan de ONSbank het leertraject heel precies afstellen op de culturele achtergronden van de jongeren.

 • In 6 minuten een goed beeld over ONSbank?

  Bekijk dan deze video die Art of Impact maakte:

   
   
  All Posts
  ×