• ONSbank preventief

  Het preventieve traject van ONSbank voor scholieren richt zich op hun persoonlijk ontwikkeling en omgang met geld.

   

  In Nederland zitten rond de 180.000 jongeren in een negatieve spiraal van schulden. Een groot deel daarvan volgt nog een opleiding. Volgens het Nibud heeft 37% van de mbo-leerlingen boven de 18 jaar schulden. Werken aan preventie van schuldproblemen op school is dus van grote betekenis.

   

  Door het ONSbank programma in te zetten op mbo-scholen als preventief leertraject kunnen we schuldproblemen vroegtijdig signaleren en geeft het programma een culturele verrijking van het schoolaanbod. Met de jongeren wordt gewerkt aan gedragsverandering, zelfbewustzijn en toekomstbeeld. Onder de schuld liggen immers diepere oorzaken zoals een laag zelfbeeld, een problematische thuissituatie of het onvermogen zich een plek te verwerven in de samenleving. Geld is 'slechts' de vorm waarin hun problemen zichtbaar zijn geworden.

   

  In het kader van de verplichte loopbaan oriëntatie volgen de jongeren een programma van 10 weken. In deze periode krijgen zij workshops van culturele makers uit het ONSbank programma, externe trainers met een sociaalpedagogische achtergrond, ervaringsdeskundigen en gastsprekers die functioneren als rolmodel. De lessen zijn zo opgebouwd dat de deelnemers eerst meer grip krijgen op hun eigen identiteit en kwaliteiten en daarna leren wat zij kunnen betekenen in de maatschappij.

   

  In voorafgaande intakegesprekken signaleren we mogelijke schuldproblemen van de jongere vroegtijdig, dus voordat die torenhoog zijn opgelopen. Bij de groep jongeren die al schulden hebben, brengen we in een persoonlijk traject de schulden in kaart en zoeken we samen met de school, familie en gemeente naar een oplossing. Voor de jongeren die geen schulden hebben is het leertraject een mentale buffer om geen schulden te krijgen omdat zij na afloop beter weten waar zij voor staan en de keuzes maken die daarbij horen.
   
  Voor de invulling, organisatie en de evaluatie van het programma werken we intensief samen met sociaalpedagogisch bureau Noorda & Co.

  Indien u het volledige programma wilt opvragen, andere vragen heeft of ook met ons wilt samenwerken, neem dan contact met ons op!

  All Posts
  ×