• Het ontstaan van ONSbank

    Onder leiding van Stichting Het Instituut is het concept voor ONSbank bedacht door een groep kunstenaars, ontwerpers, sociale hulpverleners, economen en filosofen tijdens de schuldencrisis van 2011/12. Tegenover het heersende mechanisme van straf en boete werd gekozen voor een menselijke aanpak waarin oog is voor de menselijke kant van schuldproblemen. De schuldenaar krijgt rust van schuld, angst en stress, en wordt tegelijkertijd geholpen anders met zichzelf en de situatie om te gaan, zodat er een nieuwe start gemaakt kan worden.

    Praktijktoetsing

    In 2016 hebben we een eerste pilot georganiseerd om de visie van ONSbank aan de praktijk te toetsen. De werkzaamheid van deze pilot is onderzocht door sociaal pedagoog Jaap Noorda. Hieruit bleek dat de workshops ervoor zorgden dat het zelfbewustzijn en zelfvertrouwen van de deelnemers gestimuleerd wordt en dat hun denken over werk, geld, succes en geluk ter discussie is gesteld. 85% van de deelnemers van de 1e pilot had na afloop van het traject een baan en betaalde hun schuld terug.

    All Posts
    ×