Terug naar site

Roeland van Geuns in onze RvT

We zijn verheugd met het toetreden van Roeland van Geuns tot onze Raad van Toezicht.

Roeland is emeritus lector Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam. Hij was vanaf 2012 lector en deed met zijn team praktijkonderzoek naar armoede in schulden, de oorzaken en gevolgen daarvan en effectieve interventies gericht op het oplossen van de problemen die het gevolg zijn van het leven met een laag inkomen en/of schulden.

Momenteel is Roeland onder meer voorzitter van het bestuur van het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam, lid van de Raad van Advies van Plinkr en lid van de Raad van Toezicht van het Jongeren Cultuur Fonds Amsterdam.

Roeland over waarom hij toetreedt tot de Raad van Toezicht van Stichting ONSbank: “De aanpak van ONSbank heeft alles in zich dat een schuldeninterventie effectief maakt: aansluiten bij de behoeften en aspiraties van jongeren door hen ontplooiingsmogelijkheden en perspectief op een schuldenvrij leven te bieden”.