Terug naar site

Manna spreker in Pakhuis de Zwijger

Manna Prudon was een van de sprekers tijdens het programma ‘Van Huis naar Thuis’, georganiseerd door Kansfonds en Pakhuis de Zwijger .

Eind 2022 presenteerde staatssecretaris Van Ooijen het Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een Thuis waarin een een fundamenteel andere manier van kijken en doen – een paradigmashift – centraal staat. Volgens het actieplan is Housing First het kompas voor de nieuwe aanpak, oftewel: eerst een woning en daarnaast aandacht voor preventie, bestaanszekerheid en zorg. Mooie woorden. Maar nu is het tijd voor daden.

Manna een van onze ervaringsdeskundigen. Zij maakt sinds 2021 met Stichting ONSbank deel uit van de community Alle jongeren thuis – bestaande uit jongeren en 27 initiatieven en organisaties. Zij werken al jaren volgens bovenstaande nieuwe paradigma om dak- en thuisloze jongeren beter te kunnen helpen. Dat werkt! Maar het gaat niet vanzelf.

Tijdens deze avond kwamen inspirerende voorbeelden en systeemhacks langs. Er werd getoond hoe het al anders kan en welke uitdagingen we als samenleving nog moeten overwinnen.