Terug naar site

Kansfonds en Ministerie van VWS ondersteunen ONSbank

We kunnen weer een paar grote stappen zetten door de toegekende ondersteuning door Kansfonds en het en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport!

ONSbank is een van zes zes projecten voor dak- en thuisloze jongeren die Kansfonds en het ministerie van VWS samen steunen.