Terug naar site

Jaarverslag 2021

We delen graag het afgelopen jaar met je in ons net verschenen jaarverslag over 2021.

2021 was wederom vooral het jaarvan het coronavirus.  

We hebben in 2021 basistrajectenvoor groepen jongeren kunnen uitvoeren in Amsterdam en Rotterdam. Gelukkig hebben wij onze workshops tijdens de lockdowns online kunnen voortzetten en konden onze schuldrustcoaches ook online met de deelnemers hun financiële zaken
op orde brengen.  

Met grote dankbaarheid maakten wegebruik van de gulle giften van De Stichting Van Schulden Naar Kansen, Kansfonds, AFK, FNO, Janivo Stichting, Fundatie van der Santheuvel, Sobbe, Dioraphte en Stichting Doen.  

Wij zijn voortdurend bezig om onzemethodiek verder te ontwikkelen en onze werkwijze te laten aansluiten bij de soms weerbarstige praktijk van het helpen van jongeren die worstelen met
schulden. ONSbank zoekt voortdurend naar kansen en mogelijkheden om onze bijdrage aan de samenleving te kunnen leveren en onze trajecten te kunnen aanbieden. 

Ik wil heel Team ONSbank, dedeelnemers en onze partners en sponsoren hartelijk danken voor hun inzet, energie en vertrouwen.  

Marie-Louise Voors, Directeur-bestuurder