Terug naar site

Jaarverslag 2020

We delen graag het afgelopen jaar met je in ons net verschenen jaarverslag over 2020.

2020 was vooral het jaar van het coronavirus. Gelukkig hebben wij onze workshops voor een groot deel online kunnen doen en konden onze schuldrustcoaches online met de deelnemers hun financiële zaken op orde brengen. We zijn enorm blij dat we ook nu weer konden rekenen op de steun van de verschillende fondsen voor het uitvoeren van onze projecten.

Met grote dankbaarheid maakten we gebruik van de gulle giften van Stichting Van Schulden Naar Kansen, Kansfonds, AFK, Fonds21, VSB Fonds, Janivo Stichting, Fundatie van der Santheuvel, Sobbe en Stichting Doen. Wij ontvingen ook een belangrijke financiële bijdrage van Hoist Finance, het bedrijf bracht geld bijeen met een activatieprogramma onder het personeel, waarbij ONSbank het goede doel was waar medewerkers punten voor verzamelden door te sporten. ONSbank en Hoist zijn al sinds jaren met elkaar verbonden door de schuldrustcoaches die bij Hoist werkzaam zijn en die als vrijwilliger verbonden zijn aan ONSbank.

We hebben in 2020 vijf basistrajecten voor vijf groepen jongeren kunnen uitvoeren in Amsterdam, Arnhem en Zaanstad. We hebben zes preventieve trajecten op scholen uitgevoerd, met workshops door culturele makers. ONSbank heeft ook een Jongerenadviesraad (JAR) opgericht, met oud-deelnemers en andere belangstellende jongeren, die ons regelmatig van feedback voorzien op onze trajecten, plannen en ideeën. De JAR opereert vrijwillig en wordt bijgestaan door een coach uit het bedrijfsleven, om goed te kunnen functioneren als adviesorgaan. 

Wij zijn voortdurend bezig om onze methodiek verder te ontwikkelen en onze werkwijze te laten aansluiten bij de soms weerbarstige praktijk van het helpen van jongeren die worstelen met schulden. ONSbank zoekt onophoudelijk naar kansen en mogelijkheden om onze bijdrage aan de samenleving te kunnen leveren en onze trajecten te kunnen aanbieden.Ik wil heel Team ONSbank, de deelnemers en onze partners en sponsoren hartelijk danken voor hun inzet, energie en vertrouwen.Marie-Louise Voors,Directeur- bestuurder