Terug naar site

Impactanalyse 2023

In januari werd de impact analyse over 2023 opgeleverd door Stichting Meetellen.

Onze deelnemers vullen aan het begin van hun traject bij ONSbank een vragenlijst in en na het afronden van het traject nogmaals.

Uit de analyse komt duidelijk naar voren dat het programma van ONSbank volgens de jongeren zelf impact heeft op hun situatie en hen perspectief heeft gegeven. Op alle onderdelen waar naar gevraagd is in de enquête is een grote verandering te zien tussen voor en na deelname.

Onze jongeren gaan dus echt vooruit!