Terug naar site

Donatie MAEX maakt ons beter vindbaar online

Met het impuls budget van MAEX word Stichting ONSbank zichtbaar voor jongeren op social media en beter vindbaar via Google. Jongeren die zich zelf aanmelden blijken bovendien met meer motivatie aan de slag te kunnen gaan met hun schuldproblemen.

Jongeren die met schuldproblemen worstelenvoelen vaak veel schaamte, waardoor ze niet of pas heel laat hulp vragen. Ze blijven onzichtbaar en dus moeilijk vindbaar, al waren er volgens het Nederlands Jeugdinstituut vóór de coronacrisis al 400.000 jongeren met ernstigegeldproblemen en zijn dat er met de huidige energiecrisis alleen maar meer.

Online zoeken als je ergens niet uitkomt is voorjongeren een tweede natuur. Daarnaast omzeilen ze zo hun schaamte. Dit is dan ook de beste plek om hen te laten weten dat ze het niet alleen hoeven te doen, dat we klaar staan om samen aan de slag te gaan.

Dit betekent dat we, ondanks dat we een relatiefkleine stichting zijn, onze vindbaarheid online moeten vergroten. Het MAEX impuls budget maakt dat we dit momenteel op twee manieren verwezenlijken.

Social media
In 2022 legden we het zwaartepunt van dewerving van jongeren al bij onze socialmediakanalen. We konden toen 6 maanden samen met een team vanspecialisten een strategie en goede structuur ontwikkelen, inclusiefde basis voor een doorlopende advertentiecampagneop Instagram en Facebook. Zelfs met ons minimale advertentiebudget zagen we al sneleen toename in bereik en aanmeldingen.

Het impuls budget van MAEX maakt dat we in 2023 een serieuze investeringkunnen doen in deze betaalde campagnes. We zien de laatste maanden dat dit zich
evenredig vertaald in het aantal aanmeldingen, wat goed aansluit bij het
toenemend aantal trajecten dat we draaien.

Google
Eind vorig jaar kreeg ONSbankals non-profit een Google Ads Grant toegewezen, zodat we ook via Google beter vindbaar worden. Voor het opzetten van eenGoogle Ads campagne hadden wij echter niet de juiste expertise in huis.

Met het budget van MAEXkonden we ons inschrijven bij De Nieuwe Gevers. Via dit platform vonden we een vrijwilliger met de juiste expertise; een senior marketeer, die alle ins en
outs van Google Ads kent en die de algoritmes van Google momenteel bespeelt om
zoveel mogelijk in beeld te komen bij onze doelgroep. En ook hier zien we al een
stijgende lijn in het aantal jongeren dat ons via deze weg vindt.

 

Waar jongeren eerder hoofdzakelijk via de reguliere jeugdzorg het traject instroomden, vindt de meerderheid van de deelnemers ons nu zelf. Bijkomende voordeel daaraanis dat ze we zien dat zij met meer intrinsieke motivatie aan hettraject beginnen, meer betrokken en aanwezig zijn en daardoor ook meer uit het programma kunnen halen.