Terug naar site

Adessium steunt ONSbank de komende 3 jaar!

We hebben gelijk super goed nieuws aan het begin van dit nieuwe jaar! Adessium Foundation gaat Stichting ONSbank de komende 3 jaar financieel ondersteunen.

Adessium zet zich in voor een samenleving waarin mensen respectvol en betrokken met elkaar samenleven en waarin iedereen gelijkwaardig kan deelnemen. Zij werken aan een maatschappij die zich kenmerkt door medemenselijkheid en solidariteit.

Zij ondersteunen organisaties in Nederland die hulp en ondersteuning bieden aan mensen die kwetsbaar zijn als gevolg van de situatie waarin ze zich bevinden. Ook steunen ze initiatieven voor een menswaardige omgang met vluchtelingen, en initiatieven die de betrokkenheid van jongeren bij de maatschappij stimuleren.

We zijn enorm blij dat Stichiting ONSbank tot een van de initiatieven behoord waar Adessium Foundation haar steun aan zal geven.